smhのようなどんな単語でも探してください。
 
1.
A swollen, round, bulb shaped badunkadunk.
Shit son, look at the bulbous badunkadunk.
AHによって 2003年08月27日(水)