sweetest dayのようなどんな単語でも探してください。
 
1.
A man who sucks Pussy.
Dah man deh ah bowcyat.
bloodclaatgrapesによって 2013年10月20日(日)