pussyのようなどんな単語でも探してください。

1 definition by beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 
1.
when your a fiaroony, you a poo fanatic... your obbsessed with every time of poo... dog, cat, horse and especcially fox.
you smell of fiaroony
beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeによって 2012年02月10日(金)