1 definition by K11

Top Definition
A studentmusicorchestra in the swedish city Linköping. 50 members including the ballet Blåsyran. LiTHe Blås does not play anything from Britney Spears.
Nu krökar LiTHe Blås
För att få lite flås
till skön musik (hahahaha)
Likgiltigt vilken sort
glaset blir aldrig tort
Snart kanske vi får bäras bort
av vår publik
K11によって 2005年02月07日(月)
無料のデイリーメール

毎朝無料の今日のアーバンワード を受け取るために、あなたのメールアドレスを下に打ち込んでください。

メールは daily@urbandictionary.com のアドレスから送られてきます。迷惑メールを送ることは決してございません。

×