4 definitions by Bong Chua

Top Definition
Filipino term for vagina or pussy; the hole between the legs of a woman where the penis goes in and out until ejaculation occurs; (pronounced as "pooh - key")
" I want to lick, eat and fuck your tight puke"

" Gusto kong dilaan, kainin at kantutin ang makipot mong puke"
#pussy #vagina #clitoris #fuck #kantot
Bong Chuaによって 2009年09月28日(月)
common term to the proud members of the Triskellion (Tau Gamma Phi) gang of the Philippines
He is one of the proud members of BASURA! (filipino: Siya ay kasapi ng walang kuwentang TGP, mga BASURA!)
#fraternity #gang #street fighters #basura #trash
Bong Chuaによって 2009年09月27日(日)
a gang in the Philippines composed of members of Tau Gamma Phi ; common term is "basura" or "trash"
Sumali ka ba sa mga BASURA? (Did you join the TRISKELLION?
#fraternity #gang #street fighters #basura #trash
Bong Chuaによって 2009年09月27日(日)
a slang term in the Philippines referring to the vagina; "pussy"
"I've fucked that lady last night, she got a big tilapia"

(filipino: "Kinantot ko yung babaeng yan kagabi, napakalaki ng tilipia nya")
#pussy #vagina #clitoris #fuck #kantot
Bong Chuaによって 2009年09月28日(月)
無料のデイリーメール

毎朝無料の今日のアーバンワード を受け取るために、あなたのメールアドレスを下に打ち込んでください。

メールは daily@urbandictionary.com のアドレスから送られてきます。迷惑メールを送ることは決してございません。

×